شما به عنوان کاربر مهمان وارد شده اید لطفا از اینجا ثبت نام کنید
cong logo
شما هنوز وارد نشده اید
هموطن عزیز این سامانه جهت کاهش هزینه ها، صرفه جویی و حفاظت از محیط زیست و منابع ملی همچنین کمک به مدیریت هوشمند شهری طراحی گردیده و کلیه خدمات این سامانه بصورت رایگان برای کاربران می باشد. شما می توانید مبالغ حاصل از صرفه جویی در این سامانه را بنا به صلاحدید خود صرف امور شخصی یا خیریه نمایید. *روابط عمومی شبکه های سبز*